Studiegids

nl en

Cultuurkunde voor Vertalers

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Deze cursus is onderdeel van de minor Vertalen en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Beschrijving

Waarom hebben Albanezen 27 verschillende woorden voor het begrip “snor”? Waarom heeft het Nederlands geen eigen woord voor “understatement”? Wat het antwoord op deze vragen ook moge zijn, één ding is zeker: taal is onlosmakelijk verbonden met cultuur. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken van woorden in iedere taal die verwijzen naar begrippen die eenvoudigweg niet bestaan in een andere taal, zoals bijvoorbeeld het Britse fenomeen “opting-out schools”, of begrippen die geen exact equivalent hebben in de andere taal, zoals het Nederlandse woord “notaris”, of het Amerikaanse woord “ranger”. Vertalers zetten dagelijks hun tanden in dergelijke vertaalproblemen. Om een correcte en leesbare vertaling te kunnen maken, dient een vertaler niet alleen een uitgebreide kennis te bezitten van de talen waaruit en waarin hij of zij vertaalt, maar ook van de culturen van zowel brontaal als doeltaal. In deze cursus leert u niet alleen veel over het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar leert u ook hoe u deze kennis kunt gebruiken in uw vertalingen. Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van boeken met achtergrondinformatie over het VK en de VS en van een reader met artikelen en opdrachten.

Leerdoelen

 • kennis van Amerikaanse en Britse cultuur

 • inzicht in verschillen tussen bron- en doeltaalcultuur

 • vaardigheid in het toepassen van bovenstaande kennis en inzicht bij het oplossen van vertaalproblemen

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • 28 uur: het volgen van werkcolleges;

 • 70 uur: het bestuderen van de verplichte literatuur;

 • 42 uur: het maken van opdrachten en het voorbereiden van het tentamen (inclusief lezen/onderzoek).

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (combinatie gesloten vragen en essayvragen): 70 %

 • schriftelijke opdracht: 30 %

Voor beide onderdelen dient minimaal een 5.0 te worden behaald.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard.

Literatuur

 • Reader Culture Studies for Translators. Blackboard

 • Oakland, John. (2013) American Civilization. New York: Routledge. (6e editie)

 • Oakland, John. (2011) British Civilization. London: Routledge. (7e editie)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Routledge, de uitgever van American Civilization en British Civilization, publiceert regelmatig nieuw edities van beide boeken. Mocht er aan het begin van het semester een nieuwe uitgave van American Civilization en/of British Civilization uitkomen, dan wordt u geadviseerd deze nieuwste uitgave aan te schaffen.