Studiegids

nl en

Capita selecta oude muziek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Enige kennis van de historische uitvoeringspraktijk.

Beschrijving

Het keuzevak Capita selecta oude muziek bestrijkt een brede variatie aan onderwerpen uit de historische uitvoeringspraktijk. Als centrale componist wordt Johann Sebastian Bach behandeld. De precieze onderwerpen zijn te vinden in de lijst met data onder het kopje “rooster”.

Rooster

Eerste en tweede semester. De colleges vinden plaats in de bibliotheek (met instrumenten en prentenverzameling) van de docent, in Bussum (Meerweg 23) van 10.30-12.30 uur.

De colleges vinden plaats op onderstaande data:

10 september: Introductie op de uitvoeringspraktijk van Barokmuziek
15 september: Uitvoeringspraktijk Johann Sebastian Bach
23 september: Articulatie
29 september: Uitvoering van recitatieven
08 oktober: Uitvoeringspraktijk kamermuziek Johann Sebastian Bach
12 oktober: Uitvoeringspraktijk Dieterich Buxtehude
02 november: J. Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister
23 november: C.Ph. E. Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen
07 december: Hobo, fagot en klarinet
18 december: Bach en Buxtehude, kerstcantates
11 januari: Verschil Franse en Italiaanse muziek
08 februari: Uitvoeringspraktijk Ludwig van Beethoven
11 april: Uitvoeringspraktijk Georg Friedrich Händel
02 mei: De brieven van Claudio Monteverdi

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Paper gericht op een muziekwetenschappelijk onderwerp uit de zeventiende of achttiende eeuw.

Literatuur

Chr. Wolff, J.S. Bach, the learned musician. New York: Norton. 2000.

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Rogier Schneemann

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten