Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Live electronische muziek

Vak
2015-2016

Beschrijving

Aan de hand van een groot aantal standaardwerken voor (instrumenten en) elektronica wordt een aantal aspecten van live elektronische muziek beschouwd. Gekeken wordt naar wat de rol is van de elektronica in het werk, hoe de partituur gelezen moet worden, wat de compositorische uitgangspunten zijn en wat nodig is voor de uitvoeringspraktijk. Tevens wordt er ingegaan op aspecten van besturing aan de hand van standaardapparatuur of zelf vormgegeven instrumenten gebaseerd op sensoren.

Leerdoelen

Na voltooiing heeft de student kennis van standaardwerken op het gebied van live elektronische muziek en heeft hij inzicht in de compositorische keuzes die zijn gemaakt bij de totstandkoming van die werken.

Rooster

Deze lesreeks bestrijkt een geheel academisch jaar, bestaande uit het eerste (o.a. theorie en analyse) en tweede (o.a. praktijk en improvisatie) semester. De lessen vinden plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal). Ruimte/tijd: Informatie volgt z.s.m.

Onderwijsvorm

Hoor- / werkcollege.

Toetsing

De lessen worden afgerond met het analyseren van een werk in termen van elektronische uitvoering; de rol van de elektronica en de besturing ervan en eventueel een realisatie van de elektronica.

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Rogier Schneemann
Kees Tazelaar of info@sonology.org.

Opmerkingen

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten