Studiegids

nl en

Muziek: Workshop Field Recording

Vak
2015-2016

Beschrijving

Deze intensieve workshop van twee weken bevat lezingen, begeleide opnamesessies, individuele opnamesessies aan de hand van een opdracht, groepsdiscussies en luistersessies. De cursus eindigt met een groepspresentatie.
Onderwerpen zijn: akoestische ecologie – de “soundscape,” analytisch luisteren, microfoon- en opnametechnieken (mono, stereo, surround), de opname als compositie of uitvoering, geschiedenis van veldopnames als bron in muziek, film en andere media, en montage van en componeren met opgenomen geluid.

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop heeft de student bekwaamheid in het analytisch luisteren naar stedelijke en natuurlijke geluidslandschappen, bekwaamheid in microfoontechniek buiten de geluidsstudio, kennis van de theoretische raamwerken van akoestische ecologie en een esthetisch bewustzijn van het gebruik van veldopnames als muzikaal materiaal. Hij/zij is in staat om zelfstandig of in groepsverband een compositie met veldopnames te maken en die te presenteren.

Studielast

Leidse studenten die bij dit Conservatorium vak aanschuiven, sluiten af met een extra opdracht om aan de vereiste studiebelasting van 5 ec’s te voldoen

Rooster

Eerste en tweede semester. De lessen vinden plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal).
Dag/tijd/ruimte: Informatie volgt z.s.m.

Onderwijsvorm

Werkgroep.

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Rogier Schneemann
Kees Tazelaar of info@sonology.org.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten