Studiegids

nl en

Metabolisme 2

Vak
2015-2016

Beschrijving

Dit blok houdt zich bezig met het metabolisme van het menselijk lichaam en is een vervolg op Metabolisme I. Om het lichaam in stand te houden zijn energie en bouwstoffen nodig, die uit het voedsel worden opgenomen. Eiwitten, vetten en koolhydraten kunnen in het lichaam via verschillende routes worden afgebroken. De afbraak van grote moleculen naar kleine bouwstenen wordt katabolisme genoemd. Deze kleine moleculen worden weer als bouwstof gebruikt voor de synthese van complexe moleculen, zoals eiwitten en nucleïnezuren. Er bestaan diverse koppelingen tussen de verschillende metabole routes, hetgeen onder normale omstandigheden leidt tot een geïntegreerd metabolisme. De regulatie van dit metabolisme is van essentieel belang voor de homeostase van het lichaam. Hormonen zoals insuline en glucagon spelen hierbij een belangrijke regulerende rol. Teneinde inzicht te krijgen in al deze processen, is het blok in 3 thema’s onderverdeeld. Bij Voeding en Spijsvertering zal de nadruk op het proces en de locatie van de spijsvertering liggen. Bij het 2e thema Metabole balans staat de integratie van alle afzonderlijke metabole routes centraal en wordt de stof uit metabolisme 1 nog eens kort herhaald. Het derde thema Regeling en ontregeling bespreekt de regulering van het metabolisme. Als voorbeelden van (ont)regeling zullen bruin vet, de rol van de schildklier in het metabolisme, het stikstofmetabolisme o.i.v. een eiwitrijk en eiwitarm dieet, diabetes en vasten bestudeerd worden.

Doel

  • Het verkrijgen van inzicht in de processen via welke voedingsstoffen worden omgezet in bouwstenen, en in de processen waarbij deze bouwstenen weer tot complexe moleculen worden omgezet (metabole routes).

  • Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage van de verschillende processen in de instandhouding van het lichaam.

  • Het verkrijgen van inzicht in de locatie van al deze processen.

  • Het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen en de regulering van de verschillende metabole routes en de bijdragen vanuit verschillende organen en weefsels.

  • Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen structuur en functie van betrokken organen en weefsels.

  • Het beredeneren van de aanpassingen, die plaats vinden bij een verstoorde balans tussen de metabole routes, zoals bij diabetes en vasten, en het interpreteren van de klinische gevolgen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, microscopiepractica, biochemisch practicum (practica zijn verplicht)

Toetsing

Het schriftelijk tentamen bestaat uit open eindvragen. De boeken Biochemistry van Campbell, Medical Physiology van Boron en Boulpaep, en Histology van Ross en het blokboek mogen geraadpleegd worden.

Literatuur

  • M.H. Ross et al. Histology: a Text and Atlas.

  • M.K. Campbell en S.O. Farrell. Biochemistry.

  • Boron, W. en Boulpaep, E. Medical Physiology, Updated Edition