Studiegids

nl en

Linguistics 3: English Syntax and Syntactic Argumentation

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Taalkunde 2 moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op Taalkunde 2: De Syntaxis van het Engels. We bestuderen de interactie tussen syntaxis en semantiek (dwz. betekenis), we introduceren een meer geavanceerde weergave van constituentstructuur (X-bar syntaxis), we bespreken verschillende voorbeelden van constituentverplaatsing, en we maken verder kennis met de principes van syntactische argumentatie.

Leerdoelen

 • Studenten zijn in staat om de syntactische structuur van het Engels te analyseren en weer te geven.

 • Studenten zijn in staat om syntactische argumenten te formuleren.

 • Studenten kennen een aantal belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve syntaxis.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur p/w)

 • Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

De studielast is 140 uur.

 • Aantal uren voor het bijwonen van hoorcolleges en werkcolleges: 26

 • Aantal uren voor het voorbereiden van het huiswerk (leeswerk + opdrachten: 34

 • Aantal uren voor het voorbereiden van de schrijfopdracht, de quiz en het tentamen: 80

Toetsing

 • Tussentijdse schrijfopdracht: 15%

 • Tussentijdse quiz: 15%

 • Afsluitend tentamen: 70%

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Geoffrey Poole. 2011. Syntactic Theory. 2nd edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/