Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Advanced Topics in Theoretical Physics II - The Richness of One Dimensional Physics

Vak
2015-2016

NOTE: New course description for 2015-2016 will be available soon!

Schedule
Physics Schedule