Studiegids

nl en

Vakdidactiek 1 Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen (master)

Vak
2015-2016

Toegangseis

Alleen open voor studenten van de lerarenopleiding Kunstgeschiedenis/ckv, Kunst Algemeen.

Leerdoelen

De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren.
De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van eenvoudige varianten van activerende lessen.
De student kan evalueren in hoeverre doelstellingen van zijn lessen zijn gerealiseerd en kan op basis hiervan zo nodig zijn
handelen bijstellen.
De student heeft op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.
.

Beschrijving

In vakdidactiek 1 staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven staat in vakdidactiek 1 het geven van lessen in de onderbouw centraal. Bovendien ligt in vakdidactiek 1 het accent vooral op het ontwerpen en geven van eenvoudige varianten van activerende lessen aan de hand van het schoolboek.

Werkvorm

Werkcollege met zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en twee lessen, zo mogelijk in de onderbouw, van de student. De informatie over deze lessen bestaat uit: – lesontwerp en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording – evaluatieresultaten van leerlingen – video-opname van een les – vakdidactische analyse van een les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.
Voor de toetsing wordt gebruikt gemaakt van de rubric vakdidacticus.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster