Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Inleiding in het Oud Kerkslavisch

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen, maar bekendheid met historische taalkunde of een Slavische taal zal het volgen van de cursus vergemakkelijken.

Beschrijving

Oud Kerkslavisch is de oudst ons bekende Slavische taal en ligt in veel opzichten dicht bij het Proto-Slavisch, de gereconstrueerde voorvader van alle Slavische talen. De cursus geeft een introductie in de structuur van het Oud Kerkslavisch. Daarnaast wordt de Balto-Slavische en Indo-Europese achtergrond van het Oud Kerkslavisch bestudeerd. Gedurende de cursus krijgen de studenten inzicht in de historische achtergrond van de Oud Kerkslavische traditie en van de Oud Kerkslavische teksten. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de Oud Kerkslavische fonologie en de manier waarop die fonologie weergegeven wordt door de Oud Kerkslavische alfabetten. De grammatica van het Oud Kerkslavischzal worden bestudeerd met als doel het lezen van een aantal teksten. De focus van het tweede deel van de cursus ligt op de historische fonologie en morfologie en de vraag hoe Oud Kerkslavisch zich verhoudt tot de andere Slavische talen.

Leerdoelen

De volgende kennis, inzicht en vaardigheden zullen worden opgedaan:

  • structurele kennis van het Oud Kerkslavisch;

  • de kennis en vaardigheid om Oud Kerkslavische teksten te kunnen lezen met behulp van ondersteunende literatuur;

  • inzichten en kennis benodigd om Oud Kerkslavisch te kunnen interpreteren vanuit een Indo-Europees perspectief.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Bijwonen colleges: 26 uur
Toetsing: 2 uur
Voorbereiding colleges: 52 uur
Voorbereiding toets: 60 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen en een kort stukje te vertalen tekst. Het hertentamen heeft dezelfde structuur.

Blackboard

Cursusmateriaal wordt aangeboden via Blackboard. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Blackboard

Literatuur

De te gebruiken literatuur wordt verstrekt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

t.c.pronk@hum.leidenuniv.nl