Studiegids

nl en

Philology 4: Higlights of Medieval English Literature

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Philology 1 en 2, of soortgelijke cursussen.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 1 en Philology 2. Je leest, bestudeert en bespreekt een aantal literaire teksten uit de Engelse Middeleeuwen, zoals de Beowulf, The Battle of Maldon, The Dream of the Rood, The Land of Cokaygne, Dame Sirith en Sir Orfeo. De vroegste teksten worden gelezen in vertaling, de wat jongere teksten met behulp van een glossary, allen in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijg je een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de middeleeuwse Engelse cultuur die nog niet eerder, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest.

Leerdoelen

  • Bekwaamheid in het interpreteren van representatieve teksten van de diverse middeleeuwse literaire genres tegen hun cultureel-historische achtergrond.

  • Bedrevenheid in mondelinge discussie van Oudengelse en Middelengelse teksten.

  • Ervaring met het lezen van elementaire secundaire bronnen.

Succesvolle voltooiing van de cursus stelt de student in staat een derdejaars cursus te volgen op het gebied van Oud- of Middelengels.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

  • tijd voor het voorbereiden van de wekelijkse colleges: 80 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 34 uur

Toetsing

Een schriftelijke tentamen met essayvragen.
Het tentamen kan worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.
Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890 – c. 1400: An Anthology, Third Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

  • David F. Johnson & Elaine Treharne, eds., Readings in Medieval Texts. Interpreting Old and Middle English Literature, Oxford: Oxford University Press, 2005

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl...
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf week 1 goed voorbereid te zijn voor het college. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).