Studiegids

nl en

Analytische chemie 1

Vak
2015-2016

Beschrijving

De cursus Analytische Chemie 1 verzorgt een algemene inleiding in de analytische chemie en omvat theoretische en praktische aspecten van scheidingsmethoden (principes van chromatografie, extractie, isolatie), foutenbeschouwing en instrumentatie (UV/VIS, gas- en vloeistofchromatografie, fluorescentie).

Coordinator

dr. P. Lindenburg

Doelgroep

BFW1

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Probleem gestuurd (PGO), hoorcolleges in combinatie met practicum.

Literatuur

Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis, paperback. Uitgever: Hansen, Pedersen-Bjergaard & Rasmussen. ISBN: 9780470661222

Leerdoelen

  • het opdoen van theoretische basiskennis van verschillende analytische methoden en technieken,

  • het opdoen van gedegen technische kennis van de apparatuur,

  • het verkrijgen van inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte analytische techniek,

  • het inzicht krijgen in de fysisch-chemische eigenschappen van farmaceutische stoffen (“warenkennis”),

  • het verder ontwikkelen van een analytische denkwijze.

Toetsing

Tussentijdse toets, Huiswerktoetsen/-opdrachten, PGO studieopdrachten, Samenwerking, Actieve bijdrage, Experimentele vaardigheid, Verslaglegging, Mondelinge presentatie, Poster inhoud, Poster presentatie, Schriftelijk tentamen.