Studiegids

nl en

Biochemie 1

Vak
2015-2016

Beschrijving

Basiskennis van eiwitten, membranen, enzymen en metabolisme wordt aangeleerd. Spierwerking wordt aan het eind van het vak als voorbeeld behandeld. De volgende begrippen komen aan de orde: aminozuren, peptides, eiwitten, (primaire – quaternaire structuur), enzymen, enzymkinetiek, enzymregulatie, lipiden, membranen, membraaneiwitten, spiereiwitten, algemene principes van het metabolisme en belangrijke metabole routes.

Coordinator

Prof. dr. M. Ubbink

Doelgroep

BFW1-LST1

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

hoor- en werkcolleges

Literatuur

  • Lehninger, Principles of Biochemistry van Nelson en Cox, Nieuwe zesde druk (2013)!! International Edition van Macmillan Higher Education / W.H. Freeman
    ISBN-13: 978-1-4641-0962-1
    ISBN-10: 1-4641-0962-1

  • hand-out wordt verstrekt.

Leerdoelen

  1. De student bezit basiskennis van de structuur, functie en mechanisme van eiwitten.
  2. De student heeft een overzicht van de belangrijke metabole routes.
  3. De student kan zelfstandig met een Engelstalig studieboek werken.

Toetsing

Een deel als ‘gesloten boek’ en een deel als ‘open boek’ tentamen.