Studiegids

nl en

Academische Vorming 1

Vak
2015-2016

Beschrijving

Tijdens de leerlijn Academische vorming 1 wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken. Verder zal tijdens dit vak aandacht besteed worden aan wetenschappelijke integriteit en het competentieprofiel van een (geneesmiddel)onderzoeker, onder andere aan de hand van (zelf)reflectie.

Coordinator

Mw. dr. M. de Graauw
Mw. dr. J. Geerling

Doelgroep

BFW1

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, gesprekken en probleem gestuurd onderwijs (PGO), studieopdrachten

Literatuur

  • Farmaceutisch Kompas via internet.

  • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens het vak.

Leerdoelen

Tijdens AV-1 leer je omgaan met wetenschappelijke literatuur, hoe je een onderzoek kunt voorbereiden, effectief samenwerken en jouw werk overbrengen aan anderen en werk van anderen evalueren met focus op:

  • zoeken en lezen van wetenschappelijke artikelen

  • omgaan met de empirische cyclus (hoe formuleer je een specifieke onderzoeksvraag, hoe zet je een onderzoek op, etc.)

  • wetenschappelijk schrijven

  • mondeling presenteren van wetenschappelijke informatie

  • geven, ontvangen en verwerken van feedback

  • reflectie op studieloopbaan en carrièreplanning

Toetsing

Actieve bijdrage, samenwerking, rapportage aan collega-onderzoekers, tussentijdse en eindpresentaties, schriftelijke verslaglegging.