Studiegids

nl en

Celbiologie practicum

Vak
2015-2016

Tijdens deze cursus krijgt de student de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwste analysetechnieken om gekweekte menselijke en dierlijke cellen op moleculair niveau te analyseren. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • In kweek zetten, vermenigvuldigen en doorzetten van menselijke/dierlijke normale en getransformeerde (tumor)cellen.

  • Toepassing van diverse kweekmethoden.

  • Transfectie van cellen met verschillende regulatoire genen en/of gen-specifieke siRNAs.

  • Behandeling van cellen met normale en toxische externe stimuli.

  • Bestudering van een of meerdere cellulaire processen zoals proliferatie, differentiatie, migratie en/of apoptose van cellen.

  • Lokalisering van specifieke eiwitten in cellen d.m.v. verschillende visualisatietechnieken.
    Naast de praktische handelingen zullen ook theoretische opgaven via Blackboard behandeld worden. De cursus past in het nieuwe concept van “Leren Onderzoeken” en zal plaatsvinden in het ultramoderne “Cell Observatory”“ van de Gorlaeus Laboratoria Leiden.

Coordinator

dr. C.M.P. Backendorf

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Adequate kennis van moleculaire genetica en celbiologie.

Onderwijsvorm

Practicum, inclusief verslaglegging.

Literatuur

Verschillende handleidingen & Molecular Biology of the Cell (Alberts).

Leerdoelen

Met behulp van praktische en theoretische opgaven, leert de student moleculaire processen in levende zoogdiercellen in een specifieke onderzoeksomgeving te bestuderen.

Toetsing

Praktische vaardigheden, actieve participatie, rapportage.

Bijzonderheden

Het practicum wordt in groepen in meerdere sessies gegeven.