Studiegids

nl en

Farmacologie

Vak
2015-2016

Beschrijving

Leidraad van dit blok zijn de relaties en factoren die de farmacologische respons en de variabiliteit daarop bepalen. Hierbij wordt uitgebreid gesproken over het verband tussen drug delivery, farmacokinetiek, biofase equilibratie, signaaltransductie en homeostase (fysiologisch en pathologisch). Tevens geeft dit blok de farmacostatistische basis voor (klinisch) onderzoek in farmacologie en ontwikkeling van geneesmiddelen. Modellen voor farmacokinetiek (PK) en farmacodynamiek (PD) worden gebruikt om de respons op therapeutische behandeling te beschrijven en scenario’s te voorspellen. Met computermodellen worden systemen en hun gedrag bestudeerd. Met daadwerkelijke metingen wordt de praktijk onderzocht en het belang van de statistiek aangetoond. De nadruk ligt op het beschrijven en kwantificeren van variabiliteit. Er wordt aandacht besteed aan populatiemodellen die deze individuele variabiliteit expliciet beschrijven.

Coordinator

Mevr. Dr. E. Krekels

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Adequate kennis van fysiologie, anatomie van het lichaam en wiskunde

Onderwijsvorm

hoorcollege, werkgroepen, literatuurstudie, studieopdrachten en practicum

Literatuur

Literatuur wordt later bekend gemaakt via Blackboard

Leerdoelen

Het verkrijgen van inzicht in het kwalificeren en kwantificeren van farmacologische processen en de variabiliteit tussen personen. Het verkrijgen van inzicht in hoe farmacologisch onderzoek en populatie modellen worden toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en het vaststellen van juiste doseringen in patiënten.

Toetsing

Tentamen, verslagen en voordracht