Studiegids

nl en

Immunologie

Vak
2015-2016

Beschrijving

In deze cursus wordt stapsgewijs inzicht verkregen in de opbouw en functioneren van het menselijk afweersysteem. Hierbij staan de immunologische processen en mechanismen voor een adequate afweer tegen bacteriën en virussen centraal. De onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus zijn: aangeboren immuniteit, T-cellen, B-cellen, allergieën en overgevoeligheid, defecten en auto-immuniteit en als laatste vaccins en tumorimmunologie. In de laatste drie delen worden ook manieren bestudeerd hoe het immuunsysteem beïnvloed kan worden met medicijnen om ziekten te behandelen.

De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges waarna middels zelfstudie de stof verder wordt bestudeerd. Tijdens werkcolleges en responsiecolleges is er tijd voor verdieping en feedback. Naast het studieboek zal er gebruik gemaakt worden van Blackboard voor digitale ondersteuning.

Coordinator

Dr. B.T. van den Brand

Doelgroep

BFW2

Toegangseis

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werk-/responsiecollege.

Literatuur

P. Parham. The immune system (4e editie). Uitgever: Taylor & Francis Inc, 2014. ISBN: 9780815345275.

Leerdoelen

  • De student begrijpt de ontwikkeling en organisatie van het menselijk immuunsysteem en kan beschrijven hoe lichaamsvreemde partikels door het immuunsysteem worden herkend en vervolgens effectief worden verwijderd.

  • De student heeft inzicht in de cellulaire en niet-cellulaire componenten van het menselijk immuunsysteem en kan de rol die deze componenten spelen in de afweer tegen micro-organismen die het lichaam binnendringen beschrijven.

  • De student kan beschrijven hoe na een eerste contact met een lichaamsvreemd micro-organisme een immunologisch geheugen ontstaat en begrijpt hoe dit ook door vaccinatie kan worden bereikt.

  • De student kan beredeneren hoe afwijkingen of deficiënties in het functioneren van het immuunsysteem kunnen leiden tot autoimmuunziekten, overgevoeligheidsreacties of infectieziekten.

  • De student kan beschrijven op welke wijzen het immuunsysteem kan reageren op tumoren.

  • De student kan beredeneren op welke wijze manipulatie van het immuunsysteem kan worden ingezet voor therapeutische doeleinden.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (“gesloten boek tentamen”).

Rooster

Het rooster wordt voor de start van het vak gepubliceerd op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis