Studiegids

nl en

Pathologie

Vak
2015-2016

Beschrijving

Pathologie omvat de wetenschappelijke studie van ziekten. Dit betreft zowel de structurele als functionele, en tegenwoordig ook, de moleculaire veranderingen die bij ziekten optreden. De pathologie bestudeert oorzaken en mechanismen van ziekten, en houdt zich bezig met de classificatie van ziekten en afwijkingen en de toepassing daarvan in de patiëntenzorg (diagnostiek). In dit blok leren de studenten een aantal basale begrippen uit de algemene pathologie kennen. Ter verdieping van het inzicht wordt een aantal aspecten van belangrijke ziekten zoals celpathologie, nierpathologie, kanker en Alzheimer’s dementie behandeld.
Deze stof zal worden behandeld tijdens de colleges en verder worden uitgediept tijdens werkgroepen en practica.

Contact

Mw. M. Veelenturf (contactpersoon)

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen, literatuurstudie

Literatuur

  • Underwood’s Pathology: a Clinical Approach (formerly General and Systematic Pathology), Simon Cross, Churchill Livingstone, 6e druk, 2013, ISBN 978-0-7020-4672-8

  • Coelho, Zakwoordenboek van de Geneeskunde. Uitgever: A.A.F. Jochems & F.W.M.G. Joosten. ISBN: 9789035233218

  • collegedictaat;

  • blokboek

Leerdoelen

  • Kennen van de indeling van ziekteoorzaken met voorbeelden en de argumenten waarop deze indeling berust. Inzicht in de bijdrage die genetische varianten en somatisch-genetische afwijkingen hebben bij het ontstaan van ziekten en over verschil in gevoeligheid voor ziekten en reactie op therapie. Kennis van verschillende pathogene mechanismen van bacteriële en virale infectieziekten.

  • Beter inzicht verkrijgen in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer en vooral om de mogelijkheden en potentiële problemen van preventie en therapie te begrijpen.

  • De studenten zullen in staat moeten zijn om uitleg te kunnen geven over de verschillende mechanismen die leiden tot het ontstaan van glomerulaire schade, de bijhorende klinische verschijnselen en het herkennen van de histologische laesies in een nierbiopt. Verder zullen de studenten aan twee voorbeelden het verschil van primaire en secondaire glomerulopathie uit kunnen leggen en mogelijke opties voor behandeling kunnen begrijpen.

  • Het via een gestructureerde denkwijze verklaren van pathologische processen door vanuit de waargenomen morfologische veranderingen tot een pathogenese en een etiologie te komen.

  • Het kennen van een aantal basisbegrippen en basis processen in de celpathologie, het herkennen ervan in een microscopisch preparaat en het kennen van de voornaamste kenmerken van een acute, chronische of granulomateuze ontstekingsreactie

  • De verschillen uit te leggen tussen goedaardige en kwaadaardige gezwellen; de verspreidingsroutes van kanker in het lichaam te kunnen onderscheiden; uitleg te geven over risicofactoren van kanker; het multistaps genetische evolutie-selectie model voor kanker te kunnen uitleggen; op een basaal niveau de rol van oncogenen en tumorsuppressorgenen bij de ontwikkeling van kanker te kunnen uitleggen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen