Studiegids

nl en

Organische chemie 1

Vak
2015-2016

Beschrijving

Tijdens de colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie behandeld, waaronder het tekenen van moleculen (tellen valentie-elektronen en toepassen octet-regel), hybridisering, orbitaal theorie (kwalitatief), het herkennen van reacties en het opstellen van mechanismen. De opgaven van de werkcolleges hebben als doel het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken, om het probleem oplossend vermogen van de student te prikkelen. De werkcolleges worden begeleid door oudere-jaars studenten (Montessori-principe).

Coordinator

Dr. ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW1

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Literatuur

Voor het eerste jaar BFW is er een speciaal boek samengesteld getiteld: Organische Chemie (1) voor LST en BFW. Uitgever McGraw Hill, ISBN: 9780077168186
Dit boek is gekoppeld aan een zgn. ‘Smart Learn’ en ‘Connect’ systeem.

Leerdoelen

Logisch leren nadenken: d.w.z. het toepassen van de organische chemische regels op reacties te herkennen en het opstellen van een mechanisme.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Opmerkingen

Molecuulbouwdoos: Molecular Model Kit (Darling Models), verkrijgbaar bij het Chemisch Dispuut Leiden en Aesculapius.