Studiegids

nl en

Organische chemie practicum

Vak
2015-2016

Beschrijving

Tijdens dit practicum leren de studenten de basisbeginselen van de organische chemie uit te voeren, zoals het bouwen van een reactie opstelling, veilig werken met chemicaliën, een voorschrift volgen, uitvoeren en volgen van een experiment, isolatie, zuivering (opbrengst bepalen) en karakterisering van moleculen. In de meetrapporten leert de student de reacties en mechanismen foutloos weer te geven.

Coordinator

Dr. M. Overhand

Doelgroep

BFW1

Toegangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.

Onderwijsvorm

Practicum incl. schriftelijke verslaglegging

Leerdoelen

Uitvoeren van organisch-chemische experimenten. Helder rapporteren van de reacties en mechanismen en de behaalde resultaten.

Toetsing

Experimentele vaardigheid en verslaglegging