Studiegids

nl en

Organische Chemie 2

Vak
2015-2016

Beschrijving

Tijdens het hoorcollege worden de basisbeginselen van de organische chemie herhaald. De opgaven van de werkcolleges hebben als doel het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken, om het probleem oplossend vermogen van de student te prikkelen. Aan bod komen:

  • Enolaat anionen als nucleofielen: de acetylazijnester en malonester synthese, aldol condensatie.

  • Polyenen: reacties aan geconjugeerde systemen, de Diels-Alder reactie, regio- en stereo-selectiviteit. Terpenen: biosynthese, isopreenregel.

  • 1,2 Versus 1,4-additie: de Michael additie, organocupraten (HSAB), de Wittig reactie.

  • Aromatische verbindingen: electrofiele aromatische substitutie: halogenering, nitrering, sulfonering, Friedel-Crafts alkylering en acylering, nucleofiele aromatische substitutie.

  • Radicaal chemie.

Ter sprake komen o.a. opium receptoren, cannaboid receptoren, co-factor gebruikende redox eiwitten, HMG-CoA synthase, het terpeen metabolisme, prenylerende enzymen, kleine G-eiwitten, proteasen en onderzoek van de bio-organische synthese groep: o.a. peptide antibiotica en het ontwikkelen van probes/remmers van het proteasoom.

Coordinator

Dr. ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Basiskennis organische chemie.

Onderwijsvorm

een combinatie van hoor- en werkcollege

Literatuur

  • Organic Chemistry, Clayden, Greeves, Warren Oxford, 2nd edition, ISBN 9780199270293

  • Molecuulbouwdoos: Molecular Model Kit (Darling Models), verkrijgbaar bij het CDL en via Aesculapius.

Leerdoelen

Logisch leren nadenken, d.w.z. het toepassen van de organisch-chemische regels om reacties te herkennen en een mechanisme te kunnen opstellen. Het eigen maken van de aantekeningen. Voldoende organisch-chemische inhoud krijgen om zonder probleem de minor Modern Drug Discovery te kunnen volgen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen