Studiegids

nl en

Academische Vorming 2

Vak
2015-2016

Beschrijving

Academische vorming 2 ondersteunt de ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken. Verder zal tijdens dit vak aandacht besteed worden aan wetenschappelijke integriteit en het competentieprofiel van een (geneesmiddel)onderzoeker aan de hand van (zelf)reflectie en de collegereeks On being a Scientist.

Coordinator

Mw. dr. M. de Graauw en Dr. J.J. Geerling

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, gesprekken en probleem gestuurd onderwijs (PGO), studieopdrachten.

Literatuur

  • Farmaceutisch Kompas via internet.

  • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens het vak.

Leerdoelen

Tijdens AV-2 leer je omgaan met wetenschappelijke literatuur, hoe je een onderzoek kunt voorbereiden, effectief samenwerken en jouw werk overbrengen aan anderen en werk van anderen evalueren met focus op:

  • kritisch lezen van en reflecteren op wetenschappelijke artikelen

  • omgaan met de empirische cyclus (hoe formuleer je een specifieke onderzoeksvraag, hoe zet je een onderzoek op, etc.)

  • wetenschappelijk schrijven

  • mondeling presenteren van wetenschappelijke informatie

  • kritisch lezen, luisteren en vragen stellen

  • geven, ontvangen en verwerken van feedback

  • reflectie op studieloopbaan en carrièreplanning

Toetsing

Actieve bijdrage, samenwerking, rapportage aan collega-onderzoekers, presentatie(s), schriftelijke verslaglegging, toets ‘On being a Scientist’.