Studiegids

nl en

Egyptische Kunstgeschiedenis

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Egypte onder de Farao’s en Materiële Cultuur I te hebben afgerond.
Studenten die deze cursussen niet gevolgd hebben, dienen vooraf contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Behandeling van specifieke onderwerpen en/of problemen uit de Egyptische kunstgeschiedenis betreffende schilder- beeldhouw- en bouwkunst met speciale aandacht voor iconografie en iconologie en de fundamentele verschillen tussen de Westerse en Oudegyptische kunst.

Leerdoelen

Voortbouwend op de kunsthistorische literatuur van Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten (code nog onbekend) en Materiële cultuur van het Oude Egypte (5532OMC2) is het doel de kennis van en inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van kunsthistorische fenomenen te vergroten, en het kritische kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen. Dit loopt vooruit op het MA werkcollege Mastaba (5703VMASW)

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

5.0 EC(=140 u);

 • 7 à 8× 2 uur coll. (=1 x per 2 weken) [16 u.]

 • presentatie 14 u.

 • 110 bestuderen vakliteratuur en collegestof.

Toetsing

Kritische samenvattingen en mondelinge presentatie van geselecteerde delen van de te bestuderen literatuur, gevolgd door een schriftelijk tentamen van essayvragen aan het eind van de cursus.

 • Presentatie: 20% (van het eindcijfer)

 • Tentamen: 80% (van het eindcijfer)
  Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald. Herkansing: schriftelijk

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

 • D. Arnold, Building in Egypt. Pharaonic stone masonry (Oxford 1991), 57-210, 251-289.

 • F. Junge, Vom Sinn der ägyptischen Kunst, in: J. Assmann e.a. (ed.), 5000 Jahre Ägypten. Genese und Permanenz pharaonischer Kunst (Heidelberg 1983), 43-60.

 • Idem, Versuch zu einer Ästhetik der ägyptischen Kunst, in: M. Eaton-Krauss e.a. (ed.) Studien zur ägyptischen Kunstgeschichte (Hildesheim 1990), 1-38.

 • M. Müller, Die ägyptische Kunst aus kunsthistorischen Sicht, in idem, 39-56.

 • E. Panofsky, Iconography, in: idem, Meaning in the visual arts (Harmondsworth 1983), 51-67.

 • H. Schäfer, Principles of Egyptian Art (Oxford 1974 of later). Verkrijgbaar/ te bestellen bij Kooijker en /of Atleest.

Collegestof

Kopieën (met uitzondering van Arnold en Schäfer) van de te bestuderen hoofdstukken zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Aanmelden

Geen à la carte.
uSis.

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsem