Studiegids

nl en

Vroege staten en steden in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld

Vak
2015-2016

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

In dit college staan complexe samenlevingen met steden en staten centraal zoals die voorkomen in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld tussen ca. 4000 voor Christus en 300 na Christus. Tijdens college worden processen besproken die belangrijk zijn in het ontstaan van en de ontwikkelingen in dit type vroege complexe samenlevingen. We bespreken verschillende theorieën en de data waarop ze gebaseerd zijn.

In beide regio’s zijn er verschillen die te maken hebben met onderzoekstradities en data die ertoe leiden dat er interessante verschillen zijn in deze vakgebieden naast treffende overeenkomsten. In het college worden niet alleen de ontwikkelingen van complexe samenlevingen in kaart gebracht, maar ook de problemen waar een archeoloog mee te maken krijgt bij de bestudering van deze processen. Thema’s die zullen worden behandeld zijn: urbanisatie, centrale plaatsen, staatsvorming, handel, collapse, multiculturaliteit, en imperialisme.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de verschillende verklarende modellen die er bestaan voor het ontstaan van (en ontwikkelingen in) complexe samenlevingen in al hun facetten;

  • Kritisch kunnen evalueren van bovengenoemde thema’s aan de hand van een aantal archeologische voorbeelden uit de archeologie van het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld.

Ects verdeling:

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege (2 ects);

  • 420 pagina’s literatuur (3 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • R. Matthews, The Archaeology of Mesopotamia: Theories and Approaches. London: Routledge (2003). 204 p.;

  • S.E. Alcock & R. Osborne, Classical Archaeology. Malden MA: Blackwell (2007).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Exchange and Study Abroad students, please see the Prospective students website for information on how to apply.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. B.S. Düring of dr. H. Stöger.

Opmerkingen

Het college wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven.