Studiegids

nl en

Oudbabylonisch

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch.

Beschrijving

Het uit spijkerschrift translitereren en vertalen van delen van Oudbabylonische wetsverzamelingen (Codex Hammurabi en de Wetten van Eshnunna) en het plaatsen hiervan in hun maatschappelijke context.

Leerdoelen

De student heeft:
-een goede kennis van de Oudbabylonische grammatica en woordenschat.
-inzicht in de ontwikkeling van het recht in Babylonië.
-inzicht in de maatschappelijke verhoudingen in Babylonië.
-kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksgeschiedenis
De student kan: zelfstandig uit spijkerschrift teksten lezen met kritische gebruikmaking van tekenlijst en woordenboeken (Chicago Assyrian Dictionary, Akkadisches Handwörterbuch)

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

5 EC x 28 = 140 uur.
College: 28 uur (2 uur/week)
Voorbereiding: 56 uur (2 uur per college-uur)
Literatuurstudie: 52 uur (250 pp.)
Toetsingen: 4 uur

Toetsing

  • Deeltoets: transliteratie uit spijkerschrift en vertaling van enkele paragrafen uit de Codex Hammurabi. (25%).

  • Tentamen: schriftelijk tentamen met transliteratie uit spijkerschrift en vertaling van enkele paragrafen; open vragen over bestudeerde literatuur. (75%)

  • Herkansing: schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

R. Borger, Babylonisch-Assyrische Lesestücke (2e druk (1979) of 3e druk (2006)) Analecta Orientalia 54, Roma;
M.T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor.
R. Westbrook, “Mesopotamia: Old Babylonian period”, in: R. Westbrook (ed.), A History of Ancient Near Eastern Law, deel 1, pp. 361-430.
en nader op te geven.

Aanmelden

Om vergissingen en problemen te voorkomen wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan gevonden worden in het rooster onder de kolom “Act. nr.”

Contact

Dr. J.G. Dercksen