Studiegids

nl en

Calculus

Vak
2015-2016

Beschrijving

Dit college behandelt de differentiaal- en integraalrekening voor functies van een veranderlijke. Het doel is studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en toepassingen in de praktijk. Calculus omvat differentiaal-en integraalrekening voor functies en toepassingen.

Coordinator

Dr. R. J. Kooman

Doelgroep

BFW1

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Geïntegreerd hoor- en werkcollege

Literatuur

M. de Gee, Wiskunde in werking, deel 2 (analyse toegepast), Epsilon Uitgaven, deel 49. 11e druk (2013), ISBN 978-90-5041-110-3.

Leerdoelen

De student kent de basistechnieken uit de differentiaal- en integraalrekening, en kan ze toepassen in praktijksituaties.

Toetsing

Schriftelijk tentamen