Studiegids

nl en

Keuzeruimte: buitenlandverblijf of minor of stage

Vak
2015-2016

In het derde jaar van de bacheloropleiding zit een keuzeruimte van 30 ec, verdeeld over het eerste en tweede semester.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:
Zelf samenstellen van een pakket aan vakken van 30 ec en dit voorleggen aan de examencommissie ter goedkeuring. Het niveau van de vakken is 200 en 300.
Kiezen voor een academische stage (neem contact op met de studiecoördinator);
Kiezen voor een universitaire minor van 30 ec, een vast programma over een bepaald onderwerp. Let op: voor deze minoren geldt dat aanmelding plaatsvindt via Usis.

In alle gevallen is goedkeuring van de examencommissie van Islamstudies nodig. Bij keuze voor een vast keuzepakket (universitaire minor) hoeft geen toestemming te worden gegeven, maar ook is melding bij de studieadviseur noodzakelijk.

Studenten die eerder een universitaire opleiding hebben afgerond na het jaar 2000 kunnen, kunnen vrijstelling voor de keuzeruimte aanvragen bij de examencommissie.