Studiegids

nl en

Palestine and the Arab-Israeli Conflict

Vak
2015-2016

Omschrijving

Doelen
Doel 1: Het verdiepen van de algemene kennis over het Palestijns-Israëlische conflict in de internationale politiek aan de hand van de analyse van primaire bronnen en tegenstrijdige theoretische noties .
Doel 2: Het stimuleren van zelfstandige oordeelsvorming over het conflict door middel interactieve colleges en rollenspel.
Doel 3: Het ontwikkelen van comparatieve methoden van onderzoek.

Kijk nog eens even goed naar de titel van deze cursus. Moeten we eigenlijk wel spreken van Palestina en het Arabisch-Israëlische conflict? Of kunnen we beter spreken over het Arabisch-Joodse of Arabisch- Zionistische conflict? En welke volgorde is dan beter; Palestijns-Israëlisch of Israëlisch-Palestijns conflict? Om bij deze laatste aanduiding te blijven, het Palestijns-Israëlische conflict vormt zonder twijfel een van de meest betwiste conflicten in de internationale politiek. Het stellen van dergelijke vragen geeft niet alleen een eerste indruk van de complexiteit van het conflict, maar ook van de grote verscheidenheid aan zienswijzen en opvattingen die ten grondslag liggen aan de oorsprong, het verloop en schijnbare onoplosbaarheid van het conflict. Een bekend patroon is dan dat de ene partij de ‘waarheid’ verwoordt en deze tegen het licht houdt van de ‘leugens’, ‘mythen’ en ‘propaganda’ van de andere partij. Maar daarnaast zijn er ook de nodige wetenschappers, journalisten en analisten die het omstreden karakter van het conflict onmiddellijk erkennen en gebeurtenissen en ontwikkelingen plegen te bespreken in termen van ‘concurrerende’ verhalen of ‘parallelle’ waarheden.
In de cursus zoeken we aansluiting bij deze laatste denkwereld. In de colleges staat dus niet zozeer ‘de geschiedenis van’ centraal, als wel de confrontatie tussen verschillende opvattingen, interpretaties en van vele verschillende bij het conflict betrokken spelers op diplomatieke momenten in die geschiedenis. We richten ons daartoe steeds op enkele ‘bronnendocumenten’, die centraal staan in het diplomatieke moment dat aan de orde is – onderhandelingsakkoorden, geheime overeenkomsten, speeches van hoofdrolspelers, VN-resoluties enzovoorts, teneinde de attitudes van de twee direct betrokken partijen, alsook andere landen en regionale en internationale organisaties beter te kunnen begrijpen. Onderweg zullen we een aantal van de sleutelargumenten en paradoxen leren herkennen die bijdragen tot het ongelukkige feit dat het conflict nog steeds niet opgelost.

Onderwijsvormen

Interactieve colleges, discussies, presentaties van studenten en rollenspel.

Studiemateriaal

Verplichte literatuur: – Smith, Charles D. (2013), Palestine and the Arab-Israeli Conflict. A History with Documents, 8th edition, Boston-New York: Bedford/St. Martin’s. – Khalidi, Rashid (2006, 2007), The Iron Cage. The Story of the Palestinian Struggle for statehood, Boston: Beacon Press, http://site.iugaza.edu.ps/mamer/files/The-Iron-Cage-Rashid-Khalidi.pdf

Toetsing

Openingsstatement & position paper rollenspel 10 %
Issue-paper 40%
Take home tentamen 50%

Rooster

Timetable

Registratie

Zie ‘Preliminary info’