Studiegids

nl en

Farmacotherapie

Vak
2015-2016

Beschrijving

In dit blok is het onderwijs rondom ziektebeelden als onderdeel van de medische thema’s Cardiovasculair Risicomanagement, Infectieziekten, Chronische Ziekten en Centraal Zenuwstelsel georganiseerd. Dit is een selectie van medische thema’s, waaruit de master Farmacie in Leiden is opgebouwd. Per thema zijn twee ziektebeelden uitgelicht. Studenten leren per ziektebeeld over onder andere anatomie, fysiologie, aangrijpingspunten voor geneesmiddelen, werking en bijwerking van bijbehorende geneesmiddelen, pathofysiologie en het ontstaan van het ziektebeeld. Rekening is gehouden met de onderwerpen die in de eerste twee jaar van BFW zijn behandeld. Elke week staat in het teken van een medisch thema en de studiestof rondom de thema’s (ziektebeelden) dient voorafgaand aan de bijeenkomsten door de student te worden bestudeerd. Tijdens de bijeenkomsten vindt verdere verdieping van de studiestof plaats, middels gezamenlijk oplossen van vraagstukken en discussie. Deze moderne onderwijskundige methode wordt ook wel ‘Flip the Classroom’ (FtC) genoemd. Naast bijeenkomsten zullen hoorcolleges worden aangeboden ter ondersteuning en verdieping. Enerzijds door experts vanuit wetenschappelijk perspectief. Anderzijds door medisch specialisten vanuit de invalshoek van klinische toepassing.

Coordinator

Mevr. C. Rietdijk, MSc

Doelgroep

BFW3

Toegangseisen

De vakken van het ‘Keuzevakkenpakket Farmacie’ zijn uitsluitend toegankelijk voor geselecteerde BFW studenten die voldoen aan de volgende criteria: in september 2013 gestart met hun opleiding BFW, aantoonbare motivatie, professionele studiehouding, goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse Taal. De selectieprocedure voor het Keuzevakkenpakket Farmacie is in april 2015 afgerond.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege

Literatuur

 • Rang and Dale’s Pharmacology

 • KNMP Kennisbank

 • NHG-standaarden

h3, Leerdoelen:

De student dient onderstaande leerdoelen voor ieder behandeld ziektebeeld te beheersen:

 • De student heeft kennis van bijbehorende anatomie en fysiologie.

 • De student heeft inzicht in de aangrijpingspunten voor de meest toegepaste geneesmiddelen bij het ziektebeeld.

 • De student heeft kennis en inzicht in de werking, bijwerkingen en toepassing van meest toegepaste bijbehorende farmaca, aangrijpingspunten, farmacologie.

 • De student heeft kennis van de interventiemogelijkheden op ieder niveau.

 • De student heeft inzicht in de pathofysiologie, het beloop, de prognose en risicofactoren van het ziektebeeld.

 • De student heeft inzicht in de basale behandelplannen, zowel medicamenteus als niet-medicamenteus.

 • De student heeft inzicht in het ontstaan van de aandoening, op moleculair, cellulair en systemisch niveau.

 • De student heeft inzicht in de verbanden tussen het ontstaan van ziekten van diverse systemen.

 • De student heeft inzicht in de diverse toedieningsvormen van toegepaste geneesmiddelen.

 • De student heeft inzicht in de recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied ten aanzien van ziektebeeld en bijbehorende farmacotherapie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%)