Studiegids

nl en

Decision Making and Rational Choice (overgangsregeling)

Vak
2015-2016

Overgangsregeling Decision Making and Rational Choice

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma vanaf collegejaar 2015-2016 zal het vak Decision Making and Rational Choice van het tweede naar het derde jaar van het Bachelor programma worden verplaatst. Dit betekent dat collegejaar 2015-2016 een overgangsjaar zal worden en dat dit vak in dat jaar niet meer zal worden aangeboden. Vanaf jaar 2016-2017 zal het vak weer volledig worden aangeboden in de vorm van hoor- en werkcolleges.

Overgangsregeling

Voor diegenen die dit vak nog niet hebben afgerond zal een overgangsregeling van kracht worden in collegejaar 2015-2016. Deze luidt als volgt:
Iedere student Bestuurskunde die in academisch jaar 2014-2015 het vak Decision Making and Rational Choice gevolgd had moeten hebben of het vak gevolgd heeft maar het eindpaper niet met een voldoende heeft afgesloten, kan gebruik maken van een overgangsregeling en een herkansing krijgen voor de becijferde onderdelen van dit vak. Dit gaat om opdracht 5 van de wekelijkse opdrachten en het eindpaper. Beide onderdelen dienen een voldoende te zijn. De overige wekelijkse opdrachten dienen niet opnieuw ingediend te worden. Het cijfer voor opdracht 5 telt 20% mee voor het eindcijfer en het eindpaper voor 80%. In het geval dat voor opdracht 5 in het academisch jaar 2014-2015 een voldoende is behaald door een student, dan dient alleen het eindpaper herkanst te worden. Studenten dienen zich tijdig in te schrijven via uSis en tevens aan te melden op Blackboard. Inschrijving voor uSis kan tot een week voor aanvang van het vak en 10 dagen voor het tentamen.

Werkwijze

Er zal geen serie van zeven hoorcolleges worden aangeboden in collegejaar 2015-2016. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak moeten herkansen en willen afronden het volgende ter vervanging worden aangeboden:
1 De studenten krijgen via een nieuwe Blackboard site van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2014-2015. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.
2 Er zal voor de studenten twee bijeenkomsten van 1,5 uur worden georganiseerd in het midden en aan het eind van blok 3 waarin het volgende zal gebeuren:

  • Studenten bereiden zich voorafgaand aan iedere bijeenkomst goed voor, door de stof uit jaar 2014-2015 grondig te bestuderen. Een goede voorbereiding van studenten op deze bijeenkomsten zal noodzakelijk zijn om het vak te halen. Alleen op basis van gedegen voorkennis kunnen dergelijke bijeenkomsten kans van slagen hebben omdat uiteraard niet alle stof uitvoerig behandeld kan worden in zo’n kort tijdsbestek. Zorg dus dat je alle stof goed hebt bestudeerd voordat je naar de bijeenkomsten komt;

  • Docenten verzorgen een interactief college bestaande uit een korte herhaling van de hoofdthema’s en onderwerpen van het vak;

  • Studenten krijgen tijdens beide colleges ruim de mogelijkheid om vragen te stellen over de stof in een Q&A sessie;

  • Bijeenkomst 1 betreft de stof uit week 1 t/m week 4. Bijeenkomst 2 betreft de stof uit week 5 t/m week 7.

  • Ook voor deze overgangsregeling geldt een herkansingsmogelijkheid in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 3.