Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Griekse en Latijnse taal en cultuur)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden, te weten:

 • Algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën.

 • Leesstrategieën: skimming, technieken snellezen.

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: schrijfstijl, vormgeving (incl. optimaal gebruik van Word), plagiaat, feedback geven en verwerken.

De bijeenkomsten over Algemene studievaardigheden en Leesstrategieën maken onderdeel uit van het Mentoraat Griekse en Latijnse taal en cultuur
De bijeenkomsten over Schriftelijke presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Grieks proza: Plato in semester 2.

Leerdoelen

 • Adequate studiemethode, alsmede studieplanning en -voorbereiding;

 • Verkrijgen tekstbegrip met behulp van verschillende leesstrategieën;

 • Onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een wetenschappelijke (schrijf)stijl, met optimaal gebruik van tekstverwerking en presentatietechnieken (Word, Powerpoint), met correcte bronverwijzing.

Rooster

Zie het collegerooster van de opleiding:
Een volledig overzicht van de bijeenkomsten wordt op Blackboard geplaatst.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

 • Bijwonen colleges Algemene studievaardigheden : 2 uur

 • Bijwonen colleges Leesstrategieën: 2 uur

 • Bijwonen colleges Schriftelijke presentatievaardigheden: 4 uur
  (onderdeel van de cursus Grieks proza: Plato)

Toetsing

Toetsing vindt plaats in de cursussen waarvan de bijeenkomsten Academische Vaardigheden onderdeel uitmaken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal en uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig;
aanmelding geschiedt via de cursussen waar de Academische Vaardigheden onder vallen. Wel noodzakelijk is aanmelding voor de Blackboardcursus Academische Vaardigheden GLTC.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dr. G.J. Rowicka

Opmerkingen

N.v.t.