Studiegids

nl en

Inleiding Middelegyptisch

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Inleiding in het Egyptische hiërogliefenschrift en de grammatica van het Middelegyptisch. Het Middelegyptisch is de klassieke fase van de Egyptische taal, en het is de noodzakelijke basis voor het aanleren van de andere taalfasen.

Leerdoelen

In een arbeidsintensief werkcollege worden tekenkennis en vocabulaire opgebouwd in combinatie met kennis van de grammatica, om zelfstandig zinnen in het originele schrift te leren lezen. Het college verschaft de noodzakelijke basiskennis om het college Lectuur Middelegyptisch te kunnen volgen, en voor de studie van andere taalfasen van het Egyptisch, zoals Oud, en Nieuwegyptisch, Demotisch en Koptisch. De kennis van het hiërogliefenschrift is ook voorwaarde voor de studie van het cursiefschrift van het Hiëratisch.

Rooster

Drie colleges van elk 2 uur per week.
Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Totaal: 280 uur
36 colleges van 2 uur: 72 uur
Intensieve voorbereiding van de colleges: 60 uur
Voorbereiding op het deeltentamen: 40 uur
Voorbereiding en maken van het eindtentamen: 108 uur

Toetsing

Een serie toetsen tijdens de colleges (10%), een deeltentamen (30%) en eindtentamen (60%). De toetsen en deeltentamen kunnen niet worden herkanst.

Literatuur

1) Aanschaffen:
James P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, third edition, Cambridge ea 2014
2) Aanschaffen of raadplegen in de bibliotheek:
L.M.J. Zonhoven, Middel-Egyptische grammatica: Een praktische inleiding in de Egyptische taal en het hiërogliefenschrift gebaseerd op een selectie van teksten, 2 delen, Leuven 2010

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Prof.dr. O.E. Kaper.

Blackboard

Blackboard

Opmerkingen

This course will be taught in Dutch.
Maakt deel uit van: Oudheidstudies: Egyptologie