Studiegids

nl en

Muziek: Signaal en systeem 2

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Basiskennis wiskunde.

Beschrijving

Basisinleiding in signaalfuncties. De docent behandelt onder andere: de decibel, sampling, toonafstanden, sinusfunctie, optelling van sinusgolven, geluidsveld, voortplanting van geluid door de ruimte, de Fourier-transformatie, spectraalanalyse, spectra van blokgolf, puls en driehoek.

Date, time and location

Wednesdays, 15:30–18:00.

Varèsezaal, Royal Conservatoire, Juliana van Stolberglaan 1, 2595 CA Den Haag, 070 315 15 15

Leerdoelen

De student die Signaal en Systeem 1 afsluit, heeft een goed basisidee van de fysische representatie van geluid. Hij weet hoe geluid digitaal opgenomen en opgeslagen is, hoe geluid zich als een golffront door de ruimte voortplant en beheerst de basiskenmerken zoals de geluidssterkte en toonhoogte en hun fysische representatie. De student kan als het ware `lezen en schrijven met geluidssignalen’ en maakt deze vaardigheid compleet met een grondige kennis van het gebruik van de Fourier-transformatie als signaalbeschrijvingsmethode.

Rooster

Eerste en tweede semester.
Dag/tijd/ruimte: Informatie volgt z.s.m.
De lessen vinden plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal).

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

De tentaminering bestaat uit een tussentijdse toets aan het einde van het eerste semester over klankrepresentatie en een toets aan het einde van het tweede semester over de Fourier-transformatie.

Blackboard

Literatuur

Stan Tempelaars, Signal Processing, Speech and Music. Lisse: Swets & Zeitlinge, 1996.

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Rogier Schneemann
Kees Tazelaar of info@sonology.org.

Opmerkingen

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten