Studiegids

nl en

Operating Systems

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een computersysteem draait ligt het operating system, ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien. Deze software hoeft zich dan niet te bekommeren hoe de
(specifieke) hardware van het systeem moet worden aangestuurd en hoe deze hardware moet worden gedeeld met verschillende stukken software die tegelijk op het systeem worden uitgevoerd. In dit laatste is het besturingssysteem verantwoordelijk voor het alloceren van ‘resources’ zoals CPU tijd, RAM geheugen en opslagruimte op harde schijven.

In deze cursus zullen de belangrijkste facetten van besturingssystemen worden bestudeerd: structuur van besturingssystemen, process management, memory management en storage management. Begrippen als system calls, virtual memory, device drivers, bootstrapping, scheduling, context switching, file systems en virtualization zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum. In het practicum wordt de besproken theorie over process management, virtual memory management en storage management in de praktijk gebracht. Hierbij zal ook worden gewerkt aan het verkrijgen van vaardigheden op het gebied van de ontwikkeling van operating system. (“low-level programming”).

Leerdoelen

Het kunnen beschrijven hoe operating systems in het algemeen zijn gestructureerd. Standaard methoden en algoritmen die worden gebruikt in de implementatie van operating systems wat betreft process management, memory management en storage management kunnen uitleggen en toepassen. Verschillen tussen methodes en algoritmen kunnen toelichten en het kunnen maken van afwegingen tussen deze methodes en algoritmen voor gegeven scenario’s. Het kunnen ontwerpen van nieuwe of aangepaste methoden of algoritmen voor gegeven scenario’s. De opgedane kennis over operating systems kunnen toepassen in het uitvoeren van probleemanalyses. Het zelfstandig kunnen implementeren van basale algoritmen gebruikt in operating systems zoals process schedulers en block allocatie algoritmen. Het zelfstandig kunnen toevoegen en aanpassen van functionaliteiten van (simpele) operating systems.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

hoorcollege, practicum

Toetsing

De toetsing omvat een schriftelijk tentamen aan het eind van het semester en een viertal practicumopdrachten gedurende het semester. De tentamenstof en de practicumopdrachten worden bekend gemaakt op de website van het vak.

Het eindcijfer is voor 50% opgebouwd uit het tentamenresultaat en voor 50% uit het practicumresultaat. Beide resultaten moeten voldoende zijn om te kunnen slagen voor het vak. Het practicumresultaat is een gewogen gemiddelde van de resultaten van de vier opdrachten. De gewichten behorende bij de opdrachten worden bekend gemaakt op de website van het vak. Voor het practicum geldt dat opdrachten die te laat worden ingeleverd niet zullen worden beoordeeld.

Literatuur

  • Boek: Operating System Concepts, 9th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2014. Wiley Publishing.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Operating systemen