Studiegids

nl en

Netwerken

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Leerdoelen

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

Door middel van een gesloten boek tentamen.

Literatuur

William Stallings, Data and Computer Communications, ninth edition, Prentice-Hall, 2010.
A.S. Tanenbaum, ‘Computer Networks’, Prentice Hall, 1996.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Netwerken