Studiegids

nl en

Oriëntatie Informatica en Economie

Vak
2015-2016

Beschrijving

De nadruk van Oriëntatie I&E zal liggen op het creëren van overzicht van Informatica & Economie. Dit overzicht zal vanuit wetenschappelijke, professionele en maatschappelijke invalshoeken worden benaderd. Tijdens colleges zal er worden in gegaan op de wetenschap achter een aantal onderwerpen binnen I&E. Gedurende bedrijfsbezoeken zullen de studenten ervaren hoe het bedrijfsleven om gaat met Informatica & Economie. Om het maatschappelijke bewustzijn te creëren zullen actuele nieuwsartikelen of whitepapers interactief behandeld worden. In het vak Informatica & Economie Integratie 1 zal dieper op de onderwerpen worden in gegaan.

Leerdoelen

Het doel van het college is om de studenten een duidelijk kader te geven over het raakvlak van IT en economie/bedrijfskunde en hoe men met dit raakvlak kan om gaan. Na dit vak zullen studenten een theoretisch fundament hebben over het raakvlak om de rest van de studie in te kunnen plaatsen. Ook zullen zij al enkele praktische toepassingen hebben zien voorbij komen en de maatschappelijke en praktische relevantie van dit vakgebied begrijpen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website .

Onderwijsvorm

Per week 3 uur interactief hoorcollege. Om het relevantie van dit vakgebied en deze studie in de praktijk te verduidelijken, zullen er ook enkele bedrijfsbezoeken plaats vinden.

Toetsing

Toetsing zal plaats vinden in de vorm van een opdracht, waarbij participatie van de bedrijfsbezoeken verplicht is, en een tentamen. De opdracht zal voor 60% mee tellen in het eindcijfer en het tentamen voor 40%. Voor het tentamen dient minimaal 5.5 gehaald te worden.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Literatuur wordt in de vorm van een syllabus gedeeld met de studenten voor aanvang van het college.
h3. Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website
Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie