Studiegids

nl en

Studeren en Presenteren (I&E)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In Studeren en Presenteren komen zaken aan de orde die van belang zijn voor een universitaire studie in het algemeen en voor de studie in Leiden in het bijzonder, zoals specifieke computervaardigheden, presentatietechnieken, maar ook het kennismaken met enkele aspecten van wetenschappelijk onderzoek zoals het onderzoek aan het LIACS en het rapporteren van onderzoek. Ook het mentoraat is bij dit vak ondergebracht. Het mentoraat en het geheel van het vak Studievaardigheden samen geven je een goede ondersteuning om je studie zo goed mogelijk te volbrengen.

Leerdoelen

  • Studenten algemene (computer)vaardigheden geven die het studeren bevorderen en de academische vaardigheden vergroten.

  • Studenten kennis laten maken met enkele aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

4 uur per week hoor/werkcollege

Toetsing

Om de studiepunten voor dit vak te behalen dien je aan de eisen van alle opdrachten te hebben voldaan (zie de website) en op alle bijeenkomsten aanwezig geweest te zijn (je mag maximaal twee keer een bijeenkomst missen). Het vak wordt gewaardeerd met een V (voldoende) of een O (onvoldoende).

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Enkele artikelen, links, e.d. die tijdens de colleges worden uitgedeeld.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie