Studiegids

nl en

Fundamentele Informatica 1 (I&E)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak behandelt de theoretische achtergrond van de computer. Veel computerprogramma’s voeren een berekening uit van een invoer naar een bijbehorende uitvoer. We onderzoeken welke soorten berekeningen uitgevoerd kunnen worden door diverse modellen van een computer. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn: talen, eindige automaten, reguliere expressies, context-vrije talen, stapelautomaten, pomplemma’s, Turing machines en algemene grammatica’s.

Leerdoelen

Kennismaken met fundamentele inzichten die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschappelijke discipline. In het bijzonder met formele talen en abstracte machines om zulke talen te verwerken. Van eenvoudige machines tot machines die net zo krachtig zijn als een (echte) computer.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

Per week twee keer: twee uur hoorcollege gevolgd door twee uur werkcollege. Daarnaast één huiswerkopgave.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het eindcijfer voor het vak is gelijk aan het tentamencijfer + maximaal 0.4 bonuspunt van de huiswerkopgave.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

John C. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, (4th edition, McGraw-Hill, 2011 ISBN: 978-007-128942-9)

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Fundamentele Informatica I&E

Opmerkingen

Geen