Studiegids

nl en

Computational Intelligence (I&E)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het is wenselijk dat studenten Kunstmatige Intelligentie gevolgd hebben.

Beschrijving

In dit college worden methoden besproken voor het specificeren en oplossen van constraint satisfaction en optimalisatieproblemen, met een nadruk op declaratieve methoden afkomstig uit de Kunstmatige Intelligentie. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het onderscheid tussen probleemspecificaties en oplossingsmethoden. Voor de specificatie van problemen wordt een introductie gegeven in de propositionele logica, predicaat logica, fuzzy logica en lineair programma’s. Als oplossingsmethoden worden SAT solvers, Constraint Programming systemen, Evolutionaire Algoritmen en Swarm Intelligence besproken.

Aan het vak is een practicum gekoppeld waarin studenten oefenen met het gebruik van de oplossingsmethoden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Python, omdat deze taal het gemakkelijker maakt problemen op een hoog niveau van abstractie te specificeren; het vak begint met een korte introductie in Python en enkele concepten die vaak in declaratieve talen terugkeren, zoals lijsten en lambda functies.

Dit vak verdiept enkele onderwerpen uit de kunstmatige intelligentie en grijpt deze onderwerpen aan om de student vertrouwd te maken met begrippen uit de logica en concepten van programmeertalen.

Leerdoelen

De student verwerft inzicht in logica, fuzzy logica en lineaire programma’s. De student begrijpt de verschillen tussen SAT solvers, CP solvers en heuritische zoekmethoden, zoals evolutionaire algoritmen en swarm intelligence. De student kan simpele programma’s schrijven in Python en is vertrouwd met concepten zoals lijsten en lambda-functies.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege afgewisseld met of gevolgd door 2 uur practicum.

Toetsing

Schriftelijk examen (70%) en practicumopdrachten (30%)

Literatuur

Referenties worden tijdens het college ter beschikking gesteld. De colleges zijn gedeeltelijk gebaseerd op:

  • Michael R. A. Huth and Mark D. Ryan: Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2004 (ISBN 052154310X).

  • A.E. Eiben, J.E. Smith: Introduction to Evolutionary Computing, Springer, Berlin, 2003.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Computational Intelligence

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus in Den Haag.