Studiegids

nl en

Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

Uit het zand van Egypte zijn tienduizenden op papyrus en soms ook op ander materiaal geschreven teksten tevoorschijn gekomen. Deze teksten, in inhoud variërend van brief tot landregister, van gelegenheidsgedicht tot contract, vormen een fascinerende bron voor vele vormen van oudhistorisch onderzoek. Dit college vormt een eerste inleiding tot het specialisme dat zich bezighoudt met de ontsluiting van dit bronnenmateriaal, de Papyrologie. Kennis van Grieks, Latijn of Egyptisch is niet noodzakelijk: er wordt uitsluitend met vertaalde teksten gewerkt.

Leerdoelen

Collegespecifieke leerdoelen

  • Bekendheid met met Griekse papyri van gevarieerde inhoud en uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor met name de oude geschiedenis;

  • bekendheid met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte

De student

  • Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal

  • Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • college (28 uur)

  • bestuderen van de verplichte literatuur (72 uur)

  • maken van wekelijkse opdrachten (20 uur)

  • voorbereiding presentatie (20 uur)

Toetsing

* Beoordeling van ca. zes schriftelijke opdrachten (50%) (toetsing alle gestelde leerdoelen) * Beoordeling van referaat (50%) (toetsing alle gestelde leerdoelen) Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Er geldt voor dit college een voorbereidings- en aanwezigheidsplicht.

Herkansing zal bestaan uit een schriftelijke opdracht eventueel aangevuld met een mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard. wordt gebruikt voor het bekendmaken van de wekelijkse opdrachten en voor eventuele mededelingen.

Literatuur

Wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk