Studiegids

nl en

Organisatie en Management en (overgangsregeling)

Vak
2015-2016

Studenten die Management en Organisatie niet hebben gehaald dienen het vak Management and Performance te volgen (tweedejaars vak, blok 1). De behaalde deelcijfers van deze cursus zijn nog gedurende één jaar geldig in de cursus Management and Performance.