Studiegids

nl en

Caleidoscoop

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science.

In het tweede jaar kun je kiezen om of het vak ‘Caleidoscoop’ of het vak ‘Duurzaamheid in een circulaire economie’ als vast onderdeel te volgen. Elke honours student moet dus één van deze twee vakken verplicht volgen in het tweede jaar.

Daarnaast is het mogelijk om ‘Caleidoscoop’ als keuzevak te volgen. Als je in je tweede jaar het vaste onderdeel ‘Caleidscoop’ hebt gekozen, dan kun je in het opeenvolgende jaar het vak nogmaals als keuzeonderdeel volgen. De sprekers en lezingen veranderen dus er is geen sprake van overlap. Als je ‘Caleidoscoop’ niet als vast onderdeel hebt gekozen, kun je het vak alsnog als keuzeonderdeel volgen.

Inschrijven

Inschrijving verloopt via uSis (zie uitleg) met de volgende studieactiviteitscode: 11632

Beschrijving

Lezingenserie met onderwerpen uit alle bèta-medische disciplines. De lezingen vinden plaats op maandagen aan het einde van de middag. Voorbereiding op de lezingen en verdere verdieping vindt plaats aan de hand van literatuur.

Deelnemers aan caleidoscoop zijn bij minimaal 10 lezingen aanwezig en bereiden zich voor aan de hand van door de spreker aangereikte literatuur.
Iedere deelnemer treedt een keer op als voorzitter. De voorzitter introduceert de gastspreker en leidt de discussie. Eventueel kan de voorzitter daartoe vooraf even contact opnemen met de spreker. De voorzitter heeft vooraf enkele vragen bedacht waarmee, indien nodig, de discussie op gang gebracht kan worden. Indien er meer deelnemers zijn dan aantal lezingen is er sprake van duovoorzitterschap en verdelen beide voorzitters de taak.

Iedere student schrijft over twee onderwerpen een kort verslag (max 2 A4 per verslag) aan de hand van de lezing plus de aangereikte literatuur. Dit moeten onderwerpen zijn van andere disciplines dan de opleiding(en) die je zelf studeert. Uit het verslag moet blijken dat de deelnemer dit onderwerp begrijpt. De verslagen moeten voldoen aan de volgende criteria:
-het verslag geeft een goed beeld van het gepresenteerde onderzoek
-de inhoudelijke feiten kloppen
-het verslag is helder geschreven, goed leesbaar met een duidelijke structuur

Iedere student beoordeelt tevens twee verslagen die zijn geschreven over een onderwerp gerelateerd aan de eigen opleiding en geeft de schrijver feedback.

Onderwijsvorm

Voorbereiden van onderwerpen door lezen literatuur
Interactieve lezingen
Fungeren als voorzitter
Schrijven 2 verslagen over presentatie
Beoordelen verslag medestudenten

Literatuur

Wordt door sprekers beschikbaar gesteld.

Beoordeling

-Aanwezigheid bij minimaal 10 van de 12 lezingen.
-Voorbereiding op de lezingen aan de hand van vooraf aangegeven literatuur.
-2 x kort verslag (max 2 A4) over lezing plus literatuur.
-Beoordeling van 2 verslagen van medestudenten.

Eindbeoordeling is door docenten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Rooster

De lezingen worden georganiseerd tijdens het faculteitsbreed voor keuzeonderwijs gereserveerde blokuur op maandagmiddagen. 16.00-18.00 uur.

14 september | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof.dr. J.R.Wijbrans
Titel: “The origin of the Earth”
21 september | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof.dr.F.W.Jansen
Titel: “Het implementeren van nieuwe chirurgische technieken en toepassen van nieuwe technologieën: minimaal invasieve chirurgie”
28 september | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. Dr. A.P. IJzerman
Titel:“Farmacochemie: ontwerp en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen”
5 oktober | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof.Dr. E. van der Meijden
Titel: “Waarom we nooit van insectenplagen verlost zullen worden – evolutie, chemische oorlogvoering en razendsnelle informatieoverdracht”
19 oktober |Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof.Dr.Ir. T.H. Oosterkamp
Titel:“Multidisciplinair onderzoek en publiceren”
26 oktober | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof.dr.K.J.Batenburg
Titel:“Computed Tomography: Concepts and Challenges”
2 november | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. dr. R.M.H. Merks
Titel: “Wiskundige modellen van biologische groei en vorm”
9 november | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | dhr. Dr. D.G.H. Hetterscheid
Titel:“Splitting water to power the planet”
16 november | Gorlaeus gebouw – Havingazaal | mevr. Dr. E.C.M. de Lange
Titel:“Disease & Drug Effect Biomarker identification – Translating from Pre-clinical to Clinical using Microdialysis”
23 november | Gorlaeus gebouw – Havingazaal | dhr. Dr. D. Claessen
Titel:“Functional amyloid proteins – lessons from microbes”
7 december | Gorlaeus gebouw – Havingazaal | dhr. Dr. S.I. van Kasteren
Titel: “Imaging the unimageable” – applications of bioorthogonal chemistry to imaging antigen processing and presentation
14 december | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | dhr. Dr. S. Semrau
Titel: “Studying lineage decision-making in vitro: emerging concepts and novel tools”

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl