Studiegids

nl en

Zorgstage

Vak
2015-2016

Beschrijving

Voor de eerstejaars medische studenten is de zorgstage de eerste beroepsmatige kennismaking met medische zorg. De zorgstage biedt al vroeg in het curriculum gelegenheid om te leren je in de praktijk als een professional te gedragen. Het gaat erom dat je je bewust wordt van je eigen gedrag en dat je nieuwe gedragingen verkrijgt die zonder vooroordeel horen bij het beroep als arts. Hiertoe word je betrokken bij de verpleging van zorgafhankelijke mensen. Je leert wat afhankelijkheid voor de patiënt betekent en verkrijgt enkele vanzelfsprekende vaardigheden in het verzorgen van patiënten. Je leert communiceren met patiënten. Je wordt je bewust van de noodzaak om een eigen bijdrage te leveren aan een goede multidisciplinaire teamgeest. Ook geef je jezelf gelegenheid om te reflecteren op je eigen motivatie voor de studie en je toekomstig beroep.

Leerdoelen

Het is belangrijk om studenten vanaf het eerste jaar in contact te brengen met het werkveld, en een aanzet te geven tot het ontwikkelen van professioneel gedrag. Werken in de praktijk vergt andere vaardigheden dan zelfstudie, colleges volgen en tentamen doen. Bij het werken in de praktijk is professioneel gedrag van groot belang. Je komt als student dan bovendien heel direct in aanraking met verschillende aspecten van je toekomstige werkveld. De doelstellingen van de zorgstage zijn dan ook:
-de student wordt zich bewust van zijn/haar professionele gedrag en ontwikkelt dit.
-de student wordt zich bewust van de motivatie voor de studie en het toekomstige beroep.
-de student kan zich over beide mondeling en schriftelijk uitdrukken.
Het zien en ondergaan van, alsook het werken in een multidisciplinair teamverband speelt hierin een grote rol.

Na de reguliere tweeweekse stage volgen in november en december de Verdiepingsdagen Ouderengeneeskunde. Deze dagen hebben doelstellingen die samenhangen met communicatie en samenwerken, en dataverzameling in het kader van de introductie op wetenschappelijk onderzoek, en zijn een onderdeel van de lijn Beroepsvorming en Algemene Wetenschappelijke vorming. Als onderdeel hiervan zal je een actieve rol spelen in het begeleiden van dagactiviteiten van zeer kwetsbare patiënten.

Onderwijsvorm

Stage.

Toetsing.

Schriftelijke en mondelinge verslaglegging op stageadres, schriftelijk aan zorgstagecoördinator.

Literatuur

Blokboek Zorgstage
h3. Contact

Prof. dr. W.P. Achterberg, via zorgstage@lumc.nl.

Vragen over de Zorgstage kun je stellen aan Secretariaat PHEG