Studiegids

nl en

Van basis tot homeostase

Vak
2015-2016

Beschrijving

Het blok ‘Van basis tot homeostase’ behandelt de fysiologie en anatomie van het cardiovasculaire systeem, het ademhalingssysteem, en de nieren. De student leert hoe deze orgaansystemen functioneren en in onderlinge interactie bijdragen aan de homeostase van het organisme (de mens) onder wisselende omstandigheden. Onderliggende basale (moleculaire) mechanismen en fysiologische concepten worden beschreven en geïllustreerd c.q. toegepast aan de hand van klinische voorbeelden.

Leerdoelen

De student kan uitleggen hoe het cardiovasculaire systeem, het ademhalingssysteem, en de nieren functioneren en in onderlinge interactie bijdragen aan de homeostase van het organisme (de mens) onder wisselende omstandigheden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica, responsiecolleges, E-learning

Toetsing

Schriftelijke deel- en eindtoets (meerkeuzevragen), schriftelijk werkstukken, computertoets (toelating tot practicum).

Literatuur

  • Moore (6e druk): Clinically Oriented Anatomy (kernboek)

  • Moore (9e druk): The developing human (kernboek)

  • Ross (6e druk): Histology, a Text and Atlas (kernboek)

  • Kumar (8de druk): Clinical Medicine

  • McPhee (6e druk): Pathophysiology of disease

  • Boron (2nd edition): Medical physiology (kernboek)

  • Klabunde (2nd edition): Cardiovascular physiology concepts (aanbevolen boek)

Contact

“Dr. P. Steendijk”
Hartziekten
“Prof.dr. L. Aarts”
Anesthesiologie