Studiegids

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 1

Vak
2015-2016

Beschrijving

De LBV is een longitudinale onderwijsvorm die loopt vanaf het eerste blok van de Bachelor Geneeskunde tot aan het eerste co-schap van de Masterfase. In het onderwijs van de LBV staat ontwikkeling in drie CanMed rollen centaal: die van Medisch Expert, Communicator en Beroepsbeoefenaar. Daarnaast is er vanzelfsprekend ook aandacht voor de ontwikkeling in de rollen Academicus, Organisator, Samenwerker en Gezonheidsbevorderaar.
Tijdens de LBV worden studenten ieder jaar begeleid door een Docentcoach, met wie zij hun studievoortgang, motivatie en ontwikkeling in de verschillende competenties bespreken.
De docentcoach ondersteunt en stimuleert de studenten – zowel individueel als in werkgroepverband – in hun ontwikkeling in de verschillende CanMed rollen. Het accent in jaar 1 ligt daarbij in het eerste semester op het trainen van algemeen communicatieve en reflectieve vaardigheden en op de ontwikkeling van professioneel gedrag . In het tweede semester ligt het accent op consultvoeringsvaardigheden en klinisch redeneren.
Studenten houden een e-portfolio bij met als doel hun ontwikkeling in de verschillende rollen inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

De Lijn Beroepsvorming jaar 1 bestaat uit:

 • 10× 2 uur Patiënt Demonstratie Colleges (PDC’s)

 • 1x Docentcoach-traject met:

 • 8 Docentcoach-bijeenkomsten

 • Portfolio-opdrachten

 • 2 individuele Docentcoach-gesprekken

 • 1x training Basic Life Support

 • Schriftelijk tentamen

De Lijn Beroepsvorming is een vervolg op de Zorgstage en vormt qua onderwijs een geïntegreerd geheel met de Verdiepingsdagen Ouderengeneeskunde.
Daar waar mogelijk zal de stof van de LBV gerelateerd worden aan de leerstof van het parallel lopende blok. Voor een deel is de LBV geïntegreerd met de Lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming en met de Lijn Samenwerking en Organisatie.

Leerdoelen

Ontwikkeling in rol medisch expert: inzicht in differentiaal diagnostische overwegingen bij gepresenteerde vraagstukken. Vaardigheid Basic Life Support.

Ontwikkeling in rol communicator: aanleren en toepassen van gesprekstechnieken, consultvoering en medische verslaglegging

Ontwikkeling in rol beroepsbeoefenaar: aanleren en toepassen van gestructureerde zelfreflectie op drie domeinen van professioneel gedrag: omgaan met jezelf, met de ander en met taken. Leren geven en ontvangen van feedback. Evalueren.

Onderwijsvorm

Patiënt Demonstratie Colleges, Docentcoach-traject (werkgroepen en individuele gesprekken), studie-, interview- en reflectieopdrachten, presentatie/ voordracht, rollenspellen.

Contacturen

De hierboven gepubliceerde contacturen betreffen de uren van het werkgroep-onderwijs van het docentcoach traject en de Patiënt Demonstratie Colleges.

Toetsing

Reflectieverslagen, presentatie, USB-opname arts patiënt gesprek (rollenspel), schriftelijk tentamen (open vragen en multiple-choice vragen), beoordeling van docentcoach over ontwikkeling in de rollen medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar.

Literatuur

 • Lijnboek Lijn Beroepsvorming

 • Lloyd, M, Bor, R. Communication Skills for Medicine, 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2009

 • Grundmeijer, |HGLM, Reenders, K, Rutten, GEHM. Het geneeskundig proces. Maarsen, 3e druk. Elsevier Gezondheidszorg

 • De Jongh, TOH, de Vries, H, Grundmeijer, HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 3e Herziene druk. Houten 2011

Contact

LBV-jr1@lumc.nl