Studiegids

nl en

Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting GNK

Vak
2015-2016

Beschrijving

Studentmentoraat

Gedurende het gehele eerste jaar word je met je mentorgroep begeleid door een ouderejaars student, je studentmentor. Je krijgt adviezen en tips van de mentor en kunt bij hem/haar terecht met vragen. Met je groep kom je gedurende het gehele jaar zes keer bij elkaar om belangrijke informatie door te nemen over de studie en over zaken daar omheen. Nadruk ligt daarbij op studievaardigheden, studiegedrag en informatie over bv. onderwijs- en tentamenvormen. Je krijgt ook belangrijke informatie over de Zorgstage en de Voortgangstoets en je oefent met vragen van oude toetsen. Twee keer per jaar heb je ook een persoonlijk gesprek met de studentmentor.

Belangrijkste doelen van het studentmentoraat zijn: sociale binding, verbeteren van studievaardigheden, bevorderen van studiesucces, informeren over extra studiemogelijkheden.

Docent-coachtraject

Naast het studentmentoraat bestaat er een individueel begeleidingstraject door een docentcoach. De docentcoach is een arts. Hij is je vaste begeleider van de werkgroepen Lijn Beroepsvorming. In deze werkgroepen staat de ontwikkeling van drie competenties centraal: medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar (professioneel gedrag). Tweemaal per jaar heb je een individueel gesprek met je docentcoach. Tijdens deze docentcoachgesprekken bespreek je met hem je professionele ontwikkeling, je studieresultaten en je studiemotivatie. Je zult stilstaan bij de vraag hoe je je sterke kanten optimaal kunt benutten en op welke manier je het beste kunt werken aan je minder sterke kanten.

Zoals de naam al suggereert is het doel van dit docentcoach traject tweeledig. Aan de ene kant kun je bij hem/haar met vragen terecht en word je begeleid in je studieproces, aan de andere kant ziet de docentcoach erop toe dat je je in voldoende mate ontwikkelt. Hij beoordeelt je in je rol als aanstaand beroepsbeoefenaar.

Belangrijkste doelen van het docentcoachtraject zijn: professionele ontwikkeling, bevorderen studiesucces, verbeteren studievaardigheden en kennismaking met het beroepsperspectief.

Studieadvies

De studieadviseur is er vooral voor specifieke persoonlijke ondersteuning en advies, bijvoorbeeld bij problemen met studieplanning, -organisatie of vaardigheden. Ook wanneer persoonlijke omstandigheden, functiebeperkingen, of topsport van invloed zijn op je studie, kun je bij de studieadviseur terecht. Zij kan dan zorgen voor extra begeleiding, uitleg geven over regels en procedures, registratie van eventuele studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of psychologen en bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een beperking.

Aan het begin van het jaar bewaakt de studieadviseur op basis van informatie die je hebt verstrekt via de digitale enquête voorafgaand aan je studie of een kennismakingsgesprek met de studieadviseur gewenst is. Eventuele punten die voor jou persoonlijk van belang zijn kunnen zo vroeg de aandacht krijgen die nodig is. Je kunt altijd een afspraak maken met de studieadviseur, als dat gewenst is. Als je studievoortgang achterblijft, zal de studieadviseur zelf contact met je opnemen.

De studieadviseur ook betrokken bij plenaire voorlichtingen (zie onder).

De studentmentor, docentmentor en studieadviseur onderhouden onderling contact en verwijzen waar nodig naar elkaar door.

Voorlichting

In aanvulling op voorlichting die onderdeel uitmaakt van het mentoraat of van sommige onderwijsblokken of -lijnen zijn er in het eerste jaar een aantal afzonderlijke plenaire voorlichtingen geprogrammeerd. Deze zijn bedoeld zijn om je verder te informeren over bepaalde zaken binnen de opleiding, of je te helpen bij het maken van keuzes.

Tijdens de introductiedagen van de opleiding krijg je veel informatie over allerlei praktische zaken, zoals over hoe je je aanmeldt voor tentamens en werkgroepen, over de digitale leeromgeving, maar ook over zaken als bv. het Bindend Studieadvies en nog veel meer. Later in het eerste jaar volgen voorlichting over extra uitdagingen (talentprogramma’s) in de opleiding (Honours College) en over het maken van je studieplan voor het tweede (en derde) jaar.

Meer informatie en contact

Meer informatie over studiebegeleiding kun je vinden via het Studentenportaal van het LUMC. De studieadviseur is per e-mail te bereiken.