Studiegids

nl en

Vraagstukken Latere Levensfasen

Vak
2015-2016

Beschrijving

Dit blok behandelt de vraagstukken rond de veroudering. Het is breed multidisciplinair opgezet onderwijs waarin de patiënt centraal staat en klinische vraagstukken besproken worden tegen de achtergrond van brede basale kennis over de evolutie, biologie, (patho)fysiologie, genetica en epidemiologie. Gedurende het blok zal de complexiteit van de problematiek toenemen. Aan het eind van het blok wordt veroudering in een breed maatschappelijk verband gebracht. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 10 hoorcolleges, een werkgroep, een deeltoets en een praktijkcontact per week. De werkgroepen worden longitudinaal begeleid waarbij het accent zal liggen op de diverse vaardigheden (samenwerking, diagnostisch proces, afnemen van biografische anamnese, afnemen van geriatrische vragenlijsten, opstellen van behandelplan, gezondheidsbevordering, interpretatie van wetenschappelijk onderzoek).

Leerdoelen

Aan het eind van het blok kan de student een complexe papieren casus van een oudere patiënt vanuit het perspectief van diverse zorgverleners evalueren, daarin diagnostische aangrijpingspunten identificeren, behandeldoelen prioriteren en ethische keuzen beargumenteren. De student houdt hierbij rekening met de vraagstelling, interculturele aspecten, verminderde reserves, atypische presentaties, en met onzekerheden rond het bewijs voor medisch handelen bij oudere patiënten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Weblectures,
E-learning, Zelfstudieopdrachten,
Patiënt demonstraties
Verplichte werkgroepen
Responsiecolleges
Minisymposium

Toetsing

De toetsing bestaat uit opdrachten in de werkgroepen (deeltoetsen), werkstuk en een afsluitend schriftelijk tentamen.

Literatuur

Kernboek van Kane et al .Essential of Clinical Geriatrics (7e editie) MC Grow Hill
Diverse kernboeken uit de kernboekenlijst.
Verdiepende literatuur (voor overzicht zie blokboek).

Contact

Mw Dr. A.M. Oleksik
Dr. ir. D. van Heemst
C. Bulsink, Secretariële Ondersteuning