Studiegids

nl en

Vraagstukken Spoedeisende Zorg

Vak
2015-2016

Beschrijving

In dit blok Vraagstukken Spoedeisende Zorg wordt u uitgedaagd om de juiste vragen te stellen bij acute, spoedeisende en levensbedreigende aandoeningen. Met de kennis die u in de voorgaande blokken heeft opgedaan en met nieuwe kennis die u in dit blok opdoet zult u tot concrete antwoorden moeten komen. U moet specialisme-overstijgend denken, immers een patiënt met acute dyspneu heeft natuurlijk niet altijd een longziekte en een comateuze patiënt heeft niet altijd een primair neurologisch probleem. U moet kunnen prioriteren: bedenken wat spoedeisend is en wat niet dringend is bij patiënten die zich presenteren met een acute aandoening of ongeval. U moet weten welke interventies essentieel zijn bij vitaal bedreigde patiënten en in welke volgorde (de neurochirurg kan pas aan de slag als de traumapatiënt niet meer aan het verbloeden is). Dit vereist een werkwijze waarbij gehandeld en behandeld wordt volgens het principe treat first what kills first.

Leerdoelen

De student is in staat te herkennen of er sprake is van een spoedeisende of levensbedreigende situatie; kan de ziekteverschijnselen met betrekking tot spoedeisende zorg verklaren vanuit anatomie, ziektemechanismen, pathologie, fysiologie en pathofysiologie; kan een diagnostisch plan opstellen om snel een levensbedreigende situatie te verifiëren en of de ernst ervan in te kunnen schatten; kan een behandelplan opstellen met accent op interventies om levensbedreiging te verminderen en kan het behandelplan onderbouwen.

Rooster

Dit blok beslaat vijf weken waarin spoedeisende zorg aan de hand van een achttal thema’s in al zijn facetten aan de orde komt.
In de eerste week staan de thema’s De patiënt met een spoedeisend probleem en De vitaal bedreigde patiënt centraal. In de tweede week ligt het focus op acute neurologische problemen en komen de thema’s De patiënt met acute bewustzijnsdaling / uitval en De patiënt met ernstige hoofdpijn aan bod. Het thema De acuut zieke patiënt met koorts volgt in de derde week van het blok. In de vierde week van het blok gaat het over traumatologie (De trauma patiënt) en andere acute chirurgische problemen (De patiënt met acute pijn in buik of ledematen). Tenslotte komt in de laatste week het thema De patiënt met acute doofheid of visusstoornis aan de orde.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, patiëntendemonstraties, werkgroepen , responsiecolleges, studieopdrachten en E-learning.

Toetsing

Schriftelijk, aan het einde van het blok met korte vragen. Er zal een tussentijdse toets worden afgenomen.

Contact

Drs. R. Mauritz en Prof. E.J. Kuijper via het secretariaat.