Studiegids

nl en

Lijn Gezondheidsbevordering jaar 3

Vak
2015-2016

Beschrijving

In jaar drie bestaat de lijn gezondheidsbevordering ook uit een deel Global Health en een deel “preventie”. In het onderwijs zal verder worden ingegaan op de rol van Gezondheidsbevorderaar. Er zal daarbij zoveel mogelijk aangesloten worden bij het blok waarin het lijnonderwijs valt.

Leerdoelen

 1. Kan een patiënt uit een authentieke en complexe papieren casus, typeren op basis van epidemiologische gegevens, inclusief determinanten van gezondheid en gedrag.
  1. Kan de omvang van ziekte en determinanten van ziekte analyseren en op basis daarvan een doel voor een interventie formuleren voor (deel van de) populatie .
  2. Kan op basis van een analyse van de casus bepalen wat er aan gezondheidsbevordering kan worden gedaan voor de patiënt.
  3. Kan aan de hand van een gezondheidsprobleem bij een (deel van de) populatie en bekende determinanten van gedrag en de omgeving zijn, een voorstel doen voor beleid m.b.t. preventie en gezondheidsbevordering voor een patiënt of een populatie.
  4. Kan het gezondheids(zorg)beleid bij geselecteerde ziektebeelden beschrijven en aangeven waar knelpunten liggen en hoe individuele arts en overheid daar op in zouden kunnen spelen of moeten spelen
  5. Kan eigen rol als gezondheidsbevorderaar bekijken in geheel van beleid rond gezondheidsbevordering en preventie en reflecteren hierbij op de rechten en plichten van arts en patiënt.

Rooster

11/5; 15/6; 22/6

Onderwijsvorm

Responsiecollege / vraag deskundige
Hoorcolleges
Werkgroep

Toetsing

 • Eindpresentatie

 • Tussen- en Eindtoetsen.

Literatuur

 • ‘Volksgezondheid en gezondheidszorg’ (Mackenbach & Stronks)

 • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

Contact

Voorzitter: Dhr Drs. E. Kruyt, afdeling PHEG, 071-5268626