Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 3

Vak
2015-2016

Beschrijving

Doel

Onderwijsvorm

Toetsing

Contact