Studiegids

nl en

Collapsing Criminal Justice?

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deelnemer aan Honours College Law

Beschrijving

Tijdens dit vak, waarvan de hoorcolleges gecombineerd zijn met het LLC vak Introduction to Criminal Justice, willen we studenten enerzijds inzicht bieden in de wijze waarop er in Nederland en in andere landen wordt omgegaan met vraagstukken op het terrein van criminaliteit en veiligheid. Hiertoe zal er tijdens de hoorcolleges steeds aandacht worden besteed aan een van de actoren betrokken bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid. Daarnaast beoogt het vak inzicht te bieden in de complexiteit van het adequaat reageren op en aanpakken van criminaliteit en onveiligheid. Dit doen we door ons in de seminars te verdiepen in het boek The Collapse of American Criminal Justice van William Stuntz.

Het boek van de inmiddels overleden Stuntz werpt belangrijke vragen op en biedt belangrijke aanknopingspunten voor discussies onder en tussen juristen en criminologen voor wat betreft de vraag: Doen we het eigenlijk wel goed voor wat betreft de aanpak van criminaliteit en onveiligheid? Gebruikmakend van inzichten uit de geschiedenis, politicologie, criminologie en het recht legt Stuntz een aantal belangrijke pijnpunten bloot voor wat betreft de Amerikaanse aanpak. Stuntz beweert dat de Amerikaanse aanpak dusdanig gecorrumpeerd is dat het systeem ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de hand werkt. Aan de hand van de argumenten van Stuntz en de inzichten opgedaan tijdens de hoorcolleges zullen we ons tijdens de seminars buigen over de vraag wat welke lessen we hier – in Nederland – kunnen leren uit het werk van Stuntz en in welke mate de ontwikkelingen die Stuntz als problematisch aanduid in Nederland wellicht ook al zichtbaar zijn.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
The aim of this course is to equip students with a sound understanding of Criminal Justice by providing an inter- and multidisciplinary approach addressing key institutions, processes and cross-national issues on crime (prevention), law and policy.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • You will have developed insight in themes and issues attached to Criminal Justice

 • You will be able to examine and discuss crime and justice as public policy issues

 • You will be able to examine and demonstrate an understanding of the framework for analyzing how society through the legislature, police, courts and corrections attempts to deal with the problem of crime.

 • You will have gained insight in relationships between legal structures and societal contexts in which they are to operate.

 • You will be able to critically assess and discuss developments within Criminal Justice on their legitimacy, necessity and effectiveness.

Onderwijsvorm

5 Hoorcolleges van 2 uur (vrijdagochtend 9.00 – 11.00 in de periode 11/9 – 16/10)
Required preparation by students: You will read relevant articles in academic journals. As part of your portfolio, you must submit a short summary of the reading materials before the lecture, as well as formulate two questions which you will ask during the lecture about the material.

5 Seminars van 2 uur
Tijdens de seminars gaan we – met de kennis over het functioneren van criminal justice systems zoals tijdens de hoorcolleges uitvoerig aan bod gekomen – het boek The Collapse of American Criminal Justice (Stuntz, 2011) lezen en bespreken. Hierbij zullen studenten gevraagd worden om tijdens de seminars kort wat te vertellen over het hoofdstuk wat gelezen is en daar eveneens kritisch op te reflecteren.

De seminars vinden plaats op vrijdag van 15.00 – 17.00 op de volgende data
11 september
25 september
9 oktober
16 oktober
23 oktober

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 4 schriftelijke opdrachten

 • Eindopdracht (een boekrecensie)

 • Actieve participatie tijdens en voorbereiding van de hoorcolleges (waarvoor – zie hierboven – wekelijks een samenvatting van de studiestof moet worden gemaakt)

Inleverprocedures
Alle opdrachten zullen op Blackboard – via de daartoe aangemaakte Turnitin Link – worden ingeleverd

Examenstof
De literatuur zoals voorgeschreven voor de hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Voor de hoorcolleges:

 • Zedner, L. (2004) Criminal Justice (Clarendon Law Series), Oxford: Oxford University Press

 • Een selectie artikelen die via Blackboard beschikbaar gesteld zullen worden

Voor de werkcolleges :

 • Stuntz, W.J. (2011) The Collapse of American Criminal Justice, Harvard University Press

Aanmelden

Aanmelden per email via secretariaat Instituut Strafrecht & Criminologie.
De email kan worden gestuurd naar n.m.c.van.den.berg@law.leidenuniv.nl met als onderwerp/subject “Collapsing Criminal Justice”. Graag in de mail ook even aan te geven waarom je voor het vak kiest en wat je er van verwacht.

Maximum aantal deelnemers

Maximaal 16 deelnemers

Contact

 • Vakcoördinator: Mw mr. dr. drs. M.A.H. van der Woude

 • Werkadres: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Kamer C. 108

 • Bereikbaarheid: Maandag – Vrijdag, 9.00 – 17. 00 uur.

 • Telefoon: 071-527 7324

 • E-mail: Via mevr. N.M.C. van den Berg